Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Laatimispäivä 7.10.2023. Päivitys 24.2.2024

Rekisterinpitäjä
Suomen hevosshiatsukoulu

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Susanna Tuisku

Rekisterin nimi
Suomen hevosshiatsukoulun asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Ylläpitää hevosshiatsukoulun asiakastietoja asiakassuhteiden hoitoa varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on asiakkaan nimi, osoite- ja muut yhteystiedot sekä asiakkaan tilaamat palvelut.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Suomen hevosshiatsukoulu ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön sekä tietojärjestelmien kehitystä varten yhteistyökumppanille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto tallennetaan tietojärjestelmiin ja hävitetään asianmukaisella tavalla.
B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot
Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa ottamalla yhteyttä Susanna Tuiskuun.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa pyytää korjausta rekisterissä oleviin tietoihin ottamalla yhteyttä Susanna Tuiskuun.